Tập đoàn Bách Vượng bổ nhiệm giám đốc điều hành (CEO)

Ngày 24/12/2020, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bách Vượng đã thông qua quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Cúc giữ chức vụ giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn.

 

Theo đó, bà Đinh Thị Cúc sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ mới từ ngày 24/12/2020 và trực tiếp thực hiện công tác quản lý, quản trị, điều hành Tập đoàn theo chức năng nhiệm vụ được phân công từ hội đồng quản trị.
 

 
Trong suốt quá trình công tác tại Tập đoàn Bách Vượng, Bà Đinh Thị Cúc từng đảm nhận các chức vụ: Team leader, Trưởng phòng kinh doanh và được Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn đánh giá là một người nhiệt tình, tận tâm, có trách nhiệm và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vu được giao.

 

 
Phát biểu tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bà Đinh Thị Cúc chia sẻ: Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thử thánh đối với Tập đoàn Bách Vượng nói riêng và các công ty, doanh nghiệp trên toàn thế giới nói chung. Tuy nhiên, với tầm nhìn, chiến lược đúng đắn của ban lãnh đạo Tập đoàn, Bách Vượng đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào.

Với cương vị là CEO của Tập đoàn Bách Vượng, bà Đinh Thị Cúc cam kết sẽ luôn nỗ lực không ngừng, chung sức thực hiện trách nhiệm điều hành, quản lý cùng Ban lãnh đạo tập đoàn, đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bách Vượng diễn ra hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đề ra.  

 

 
Trao quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành cho bà Đinh Thị Cúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bách Vượng – Ông Bùi Ngọc Thắng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng quản lý, Bà Đinh Thị Cúc sẽ dẫn dắt, lãnh đạo cán bộ công nhân viên Tập đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quyết định bổ nhiệm nhân sự cao cấp nằm trong chiến lược kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Tập đoàn Bách Vượng, góp phần nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo cấp cao, mở rộng phát triển các lĩnh vực mới; từng bước đưa Tập đoàn Bách Vượng ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Tin tức khác